Regulamin

Regulamin Lombardu Centrum 

 

Lombard Centrum świadczy usługi w zakresie udzielania natychmiastowych pożyczek pod zastaw, bez zaświadczeń o zarobkach i żyrantów, gotówka wypłacana jest od ręki bez zbędnych formalności.

1. DOKUMENTY

Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem.

Pożyczki udzielane są tylko osobom pełnoletnim.

2. ZASTAW

Wartość zastawianego przedmiotu określa pożyczkodawca( Lombard Bankier).Wycenę sporządzamy w oparciu o ceny rynkowe i pożyczamy do 60% wartości zastawu.

Wstępną wycenę Lombard Bankier może wykonać poprzez formularz kontaktowy.

Pożyczkobiorca podczas zawierania i podpisania umowy oświadcza iż pozostawiony przedmiot zastawu jest jego własnością, nie pochodzi z kradzieży i jest wolny od roszczeń osób trzecich.

3. POŻYCZKA

Umowa pożyczki zawierana jest wyłącznie w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach.

W umowie określony jest termin spłaty,kwota pożyczki,należne odsetki i opłata za przechowanie przedmiotu zastawu.

Pożyczkobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy doręczając na adres pożyczkodawcy (Lombard Bankier) pisemne oświadczenie. Odstąpienie od umowy staje się skuteczne, jeśli kwota pożyczki i opłata za przechowanie zostanie zwrócona pożyczkodawcy.

4. PROWIZJA

Prowizję Lombard Bankier ustala indywidualnie z każdym klientem i jest uzależniona od kwoty pożyczki i terminu spłaty. Istnieje możliwość negocjowania wysokości prowizji i opłat.

Dla stałych klientów stosujemy rabaty!!

5. ZWROT POŻYCZKI

Zastawiony przedmiot może odebrać wyłącznie właściciel po okazaniu umowy lub osoba przez niego upoważniona przy podpisywaniu umowy.

Wszelkie zmiany terminu spłaty pożyczki należy ustalać z Lombardem osobiście lub telefonicznie.

Lombard Bankier udziela 3 dni karencji na spłatę pożyczki ( sprawy losowe).

6. PRZEDŁUŻENIE UMOWY POŻYCZKI

Pożyczkobiorca lub osoba przez niego upoważniona może przedłużyć termin spłaty pożyczki na kolejny okres tylko i wyłącznie po opłaceniu prowizji i kosztów przechowania na rzecz Lombardu.

7. BRAK SPŁATY POŻYCZKI

W przypadku braku spłaty pożyczki bądź przedłużenia jej na kolejny okres zastawiony przedmiot przechodzi na własność Lombardu Bankier.

8. INNE

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego art. 835-845.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]